Ο ρόλος του πατέρα δεν είναι προαιρετικός

Ο πατρικός ρόλος απαιτεί μια συνεχή και καθημερινή εμπλοκή που βασίζεται στη φυσική παρουσία, στην ενεργητική συμμετοχή και στο πηγαίο ενδιαφέρον του.


Πρώιμη ανάπτυξη:

 

 • Η ενεργή συμμετοχή του πατέρα στις πρώτες οκτώ εβδομάδες της ζωής του βρέφους, συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση του άγχους κατά τη σχολική ζωή
 • Η παρουσία και η ενασχόληση του πατέρα συμβάλλει στην διατήρηση της προσοχής του μωρού

 

Πρότυπα:

 

 • Μια στενή και ζεστή σχέση με τον πατέρα καλλιεργεί στην κόρη την αίσθηση της επάρκειας – ασφαλή αίσθηση της θηλυκότητας
 • Η ενεργή συμμετοχή και η φροντίδα του πατέρα βοηθάει τον γιο να μοντελοποιήσει και να εσωτερικεύσει έναν τρόπο σκέψης, να γίνει μαχητής στη ζωή του.

 

Παιχνίδι:

 

 • Το παιχνίδι του πατέρα είναι περισσότερο σωματικό και πιο συναρπαστικό απ' την αντίστοιχη αλληλεπίδραση της μητέρας, με αποτέλεσμα να διευκολύνει την εκμάθηση των συναισθημάτων και την κοινωνικοποίηση τους
 • Τα παιδιά προτιμούν τον πατέρα ως συνεργάτη στο παιχνίδι τους, ενώ αναζητούν τη μητέρα σε αγχωτικές καταστάσεις

 

Μεταγενέστερη εξέλιξη:

 

 • Αυξημένη γνωστική ικανότητα
 • Αυξημένη ενσυναίσθηση
 • Βελτιωμένη σχολική απόδοση
 • Ισχυρότερα κίνητρα για επιτυχία
 • Ενισχυμένη κοινωνική ανάπτυξη και σύστημα αξιών
 • Ισχυρότερη σεξουαλική ταυτότητα

 

Προσωπικά και οικογενειακά οφέλη:

 

 • Ο άντρας αναπτύσσει ένα αίσθημα προσωπικής ευτυχίας και ικανοποίησης που συνδέεται με τους οικογενειακούς ρόλους
 • Ο εμπλεκόμενος πατέρας τείνει να είναι περισσότερο δοτικός και φροντιστικός όταν φτάνει στη μέση ηλικία
 • Ο άντρας που δεν εστιάζει μόνο στην επαγγελματική του καριέρα αλλά επενδύει στα παιδιά, έχει καλύτερη γενική υγεία και χαμηλότερα επίπεδα ψυχικού στρες
 • Στην οικογένεια, όταν ο πατέρας ασχολείται ενεργά με τα παιδιά, το επίπεδο πίεσης της μητέρας μειώνεται και οι δύο γονείς αισθάνονται αλληλοσυμπλήρωση

 

Πηγή: www.facebook.com/onlinepsychotherapies
Γνωρίστε μας από κοντά

Άλιμος

Βρεφικός & Παιδικός Σταθμός
Νηπιαγωγείο

Περικλέους 12 & Ρηγοπούλου, 17456
210 9916957

Ηλιούπολη

Νηπιαγωγείο
Σοφοκλή Βενιζέλου 122, 16342
210 9927200

Ηλιούπολη

Βρεφικός & Παιδικός Σταθμός
Σοφοκλή Βενιζέλου 117, 16342
210 9927200