Γιορτές

  • Παγκόσμια ημέρα αγκαλιάς, μέσα από τα μάτια της Κας Βάσως Σωτηριάδη:

    Τι μπορεί να χωρέσει μέσα της μια αγκαλιά;

    -  Το αυθόρμητο χαμόγελο και την πολλή χαρά
    -  Στο πόνο και στο δάκρυ θα γίνει η φωλιά
    -  Τη ντροπή θα διώξει καθώς την χαϊδεύει απαλά