ΕΣΠΑ Σύνδεση Μελών 4Schools

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Γιατί θα αναπτύξουμε και αναδείξουμε τις δεξιότητες του παιδιού σας.
(Με βιωματική προσέγγιση, μέσα από τις 5 αισθήσεις των παιδιών).