Αγάπη & θαλπωρή

Γιατί φροντίζουμε το κάθε μας παιδί σαν να είναι το δικό μας,
έχοντας πάντα ως γνώμονα την αγάπη, την ειλικρίνεια και
την ανθρώπινη επαφή.
(Oι παιδαγωγοί μας συντελούν άμεσα σε αυτό, μέσα από συνεχής
εκπαίδευση σε προγράμματα διαπαιδαγώγησης και σεμινάρια
προσωποκεντρικού τρόπου προσέγγισης).